TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

 

Tên dự án: TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Mitadoor đã đấu thầu thành công và thi công hoàn thiện 15 bộ cửa cuốn Nhôm loại đặc biệt DB5268vào công trình TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG.

Tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu thi công cửa cuốn: tháng 05/01/2014 kết thúc ngày 28/02/2014

 

 

 

 

 

Các dự án khác