Trung tâm thương mại Charm Plaza Bình Dương

 

 

SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỬA CUỐN MITADOOR CHO CÁC CỬA CHÍNH VÀ TẦNG HẦM, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRUNG TÂM.

HOÀN THÀNH THÁNG 9/2011

 

MÃ NAN: SD5231 

Các dự án khác