KHU ĐÔ THỊ VIỆT SIN BA TRI BẾN TRE

 VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VIỆT SINH – AN BÌNH, THỊ TRẤN BA TRI, TỈNH BẾN TRE.

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH THÁNG 11/2011

TỔNG GIÁ TRỊ THI CÔNG GẦN 300 TRIỆU ĐỒNG.

MÃ NAN: ST5229

Các dự án khác