KHU DÂN CƯ CAO CẤP VENTURA – CÁT LÁI, QUẬN 2

 

CHUNG CƯ CAO CẤP PHỨC HỢP NHÀ VƯỜN LIÊN KẾ. 

ĐỐI TÁC: CÔNG TY CP SÀI GÒN XÂY DỰNG – COSACO .

HOÀN THÀNH THÁNG 7/2012

GIÁ TRỊ THI CÔNG: 1.2 TỶ ĐỒNG

MÃ NAN: CT5222

Các dự án khác