SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

Công ty TNHH Cửa Minh Tâm là đơn vị duy nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chuyển nhượng quyền sử dụng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nghiệp số: 15017, 15018, 15518 và 15646 – Thanh Nhôm định hình (dùng làm cửa cuốn) lần lượt theo Quyết định số: 22890/QĐ-SHTT ngày 06/12/2010, số 22891/QĐ-SHTT ngày 06/12/2010, số 8093/QĐ-SHTT ngày 29/04/2011 và số 13042/QĐ-SHTT ngày 08/06/2011 từ Công ty TNHH Thép Bình Minh.
 
Một số mẫu độc quyền tiêu biểu
 
 
CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG ST5229 – DELUXE 3.0
 
CỬA CUỐN ĐẶC BIỆT DB5268 – DELUXE 2.0

 

 
CỬA CUỐN KHE THOÁNG CT5226 – DELUXE 2.0
 
CỬA CUỐN SIÊU BỀN SD5228 – DELUXE 3.0
 
CỬA CUỐN KHE THOÁNG CT5266 – DELUXE 2.0
 
CỬA CUỐN KHE THOÁNG CT5224 – DELUXE 2.0
 
CỬA CUỐN KHE THOÁNG CT5121
 
CỬA CUỐN KHE THOÁNG CT5221